NOVOSTI O AMSCG

NOVOSTI 

Auto-moto savez Crne Gore postao je aktivni član EuroRAP-a (Program za procjenu puteva Evrope). Prioritetan cilj programa je povećanje bezbjednosti u saobraćaju na putevima Evrope i sertifikacija bezbjednosti puteva. EuroRAP (European Road Assessment Programme) je projekat pokrenut na osnovu odluke Savjeta Evrope, da se do kraja 2010.god. smanji broj poginulih na putevima Evrope za polovinu. Smanjenje broja poginulih u saobraćajnim udesima podrazumjeva akcije povezane sa sve tri komponente sistema bezbjednosti na putu: bezbjednijim vozačima, u bezbjednijim vozilima i na bezbjednijim putevima. Inicijative širom Evrope za poboljšanje ponašanja vozača usklađene su donošenjem novih zakona, edukacijom i akcijama nadležnih organa. Akcije su fokusirane na obaveznu upotrebu sigurnosnih pojaseva, alko-testove, kontrolu prekoračenja brzine i kontrolu ispravnosti vozačkih dokumenata. Standardizovanje bezbjednosti vozila je usklađeno pokretanjem Evropskog programa za ispitivanje novih automobila - EuroNCAP tj. European New Car Assessment Programme. Ovaj program se sastoji u rangiranju novih automobila u odnosu na implementirane standarde zaštite prilikom udesa. EuroRAP je razvijen na iskustvima i tehničkim savjetima najuspješnijih autoriteta za puteve i vodećih istaživačkih centara. Program obezbjeđuje jedan nezavisan i potpun sistem mjerenja parametara koji utiču na bezbjednost evropskih puteva i praćenja kojom brzinom se uvode efektivna poboljšanja. Eksperti vjeruju da bezbjedniji putevi mogu da smanje broj poginulih i teško povrijeđenih za više od 80% tokom naredne dekade. Analiza uzroka nesreća na putevima Evrope pokazuje da se od poboljšanja infrastrukture puteva očekuje da donese mnogo veću bezbjednost od poboljšanja bezbjednosti vozila i poboljšanja ponašanja vozača i korisnika puteva. Međutim, da bi poboljšanja postala vidljiva ne smije se zaobići ni jedan od bezbjedonosnih faktora, a samim tim, pružanje pomoći u ostvarenju tog cilja mora postati solidarni zadatak svih činilaca koji utiču na bezbjednost saobraćaja.      Auto-moto savez Crne Gore će u narednom periodu nastaviti svoje aktivno učešće na radnim sastancima EuroRAPA kako bi se što više upoznao sa Evropskim standardima bezbjednosne pored putne infrastrukture i iskustvima na polju bezbjednosti saobraćaja zemalja koje su već uspjele da ostvare postavljen zahtjev Savjeta Evrope, te nastaviti sa edukacijom svih struktura u državi koje su odgovorne za projektovanje bezbjednijeg saobraćajnog okruženja. Sve to u cilju implementacije standarda ove organizacije na teritoriji Crne Gore u saradnji sa nadležnim državnim organima i uvođenja Evropskih bezbjednosnih standarda EN 1317 i EN 12767 za poredputnu infrastrukturu.